ognik

Walne Zebranie Członków

Dnia 25.02.2017 roku, tj. sobota, odbędzie się Walne Zebranie Członków. Podczas zebrania będzie udzielane absolutorium Zarządowi za rok 2016. Prosimy o liczną frekwencję. Szczegóły znajdą się w zaproszeniach, które wkrótce zostaną wręczone wszystkim członkom OSP.