ognik

Prezes – Lucjan Olszówka

Wiceprezes – Mateusz Ciężadło

Naczelnik-I Wiceprezes – Jan Michalik

Zastępca Naczelnika – Sebastian Olszówka

Sekretarz – Piotr Olszówka

Skarbnik – Andrzej Czech

Członek Zarządu – Dawid Łuczkowiec

Członek Zarządu – Mariusz Ciochoń

Członek Zarządu – Wiesław Czech

(dane zgodne z wpisem do KRS na dzień 08.04.2016)