ognik

Rekrutacja do projektu „Stworzeni by pomagać – podniesienie kompetencji społecznych gwarancją bezpieczeństwa”

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce Wałki ma zaszczyt zaprosić druhów ze wszystkich jednostek Gminy Tarnów do realizacji projektu pod nazwą „ Stworzeni by pomagać – podniesienie kompetencji społecznych gwarancją bezpieczeństwa”.
Realizacja projektu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne w okresie od maja do grudnia 2016 roku o następującej tematyce :

  • Warsztaty z kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Warsztaty z zakresu metod obsługi, bezpieczeństwa i higieny pracy podczas posługiwania się pilarkami spalinowymi
  • Warsztaty jak radzić sobie ze stresem oraz wsparcia psychologicznego
  • Warsztaty zasad i technik ratownictwa technicznego
  • Pogadanki w Szkołach oraz dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Środki na realizację projektu zostały pozyskane w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, dlatego też udział w projekcie dla uczestników jest bezpłatny!!!

Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych proszone są o złożenie wypełnionych oraz podpisanych kart zgłoszeniowych w terminie od 4 do 11 kwietnia br.
Wszelkie szczegółowe informacje u koordynatora projektu druha Piotra Olszówka.