ognik

Nowy Zarząd

Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce wybrało nowy Zarząd w składzie:
Prezes – Lucjan Olszówka
Wiceprezes – Mateusz Ciężadło
Naczelnik-I Wiceprezes – Jan Michalik
Zastępca Naczelnika – Sebastian Olszówka
Sekretarz – Piotr Olszówka
Skarbnik– Andrzej Czech
Członek Zarządu – Dawid Łuczkowiec
Członek Zarządu – Mariusz Ciochoń
Członek Zarządu – Wiesław Czech
(dane zgodne z wpisem do KRS na dzień 08.04.2016)