ognik

Lampa fotowoltaiczna przy remizie

Miło nam poinformować, iż udało się nam już w całości zrealizować kolejne przedsięwzięcie pod nazwą „Propagowanie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż lampy fotowoltaicznej, a tym samym ochrona środowiska naturalnego w miejscowości Jodłówka-Wałki”. W ramach projektu została zakupiona i zamontowana lampa fotowoltaiczna, która stanęła przy budynku OSP.
Całość inwestycji została sfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pn. „Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje – inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego”. Środki zostały pozyskane przez Stowarzyszenie „GRUPA ODROLNIKA” z siedzibą w Rzuchowej przy współpracy z OSP Jodłówka-Wałki. Całość inwestycji to 5450 zł. Pozyskanie dofinansowania nie byłoby możliwe bez wzajemnej współpracy tych dwóch stowarzyszeń.

Wszystkich chętnych, którzy chcieli by zapoznać się z tematyką odnawialnych źródeł energii i sposobem działania kolektorów słonecznych Stowarzyszenie „GRUPA ODROLNIKA” do Budynku Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, gdzie kolektory są zamontowane od 2014 roku zaś obok w Ogródku edukacyjnym zamontowane zostały ze środków NFOŚiGW dwie lampy fotowoltaiczne.