ognik

Ćwiczenia strażaków w ramach projektu „Stworzeni by pomagać – podniesienie kompetencji społecznych gwarancją bezpieczeństwa”

W dniu 15 października w OSP Jodłówka-Wałki w ramach projektu „Stworzeni by pomagać- podniesienie kompetencji społecznych gwarancją bezpieczeństwa” odbyły się ćwiczenia strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tarnów. W ramach projektu strażacy odbyli szkolenia i otrzymali państwowe uprawnienia z zakresu ratownictwa medycznego oraz pilarek mechanicznych. Uczestniczyli także w spotkaniu z psychologiem oraz warsztatach zakresu ratownictwa technicznego.

Ćwiczenia były uwieńczeniem cyklu szkoleń, łącznie 108 h, przeszkolono 45 strażaków z 9 jednostek OSP. Jak mówią sami strażacy, tego typu zajęcia są bardzo ważne, ze względu na fakt, iż to oni – ochotnicy najczęściej są na miejscu wypadku jako pierwsi, a wtedy nie ma czasu na naukę, wtedy trzeba działać. W ramach projektu zostaną do końca roku przeprowadzone prezentacje w 5 szkołach Gminy Tarnów oraz wiedza zdobyta podczas kursu pierwszej pomocy przedmedycznej zostanie przekazana 5 Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym. Szkoły zainteresowane pogadanką i prelekcją oraz ulotkami – schematem działania podczas udzielania pierwszej pomocy proszone są o bezpośredni kontakt z koordynatorem projektu. Szczegóły w UG Tarnów. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zachęcamy do obejrzenia FILMU z ćwiczeń.