ognik

Egzamin na ratownika-kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej

Pierwszy etap projektu „Stworzeni by pomagać – podniesienie kompetencji społecznych gwarancją bezpieczeństwa” został zakończony. 44 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnów przystąpiło w dniach 21, 22 oraz 27 czerwca do egzaminu Państwowego. Wszyscy druhowie zdali pomyślnie egzamin uzyskując tytuł ratownika medycznego. Jeden z druhów z powodów służbowych nie mógł wziąć udziału w żadnym wyznaczonym terminie egzaminu, dlatego też dla niego przewidziano dodatkowy termin.

W ramach realizacji projektu udało się też zakupić materiał szkoleniowy tj. zestaw 3 fantomów, torbę PSP R1, deskę oraz szynę Kramera. Zakupione materiały posłużą podczas szkoleń dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz zajęć w szkołach. Tymczasem prezentujemy ulotkę jaka została opracowana na spotkania dla dzieci i młodzieży oraz kilka zdjęć z przeprowadzonych zajęć. Obecnie druhowie przygotowują się do udziału w kursie pilarza. Pierwsze zajęcia teoretyczne odbędą się w dniu 5 sierpnia. Udział wszystkich 9 jednostek w tak dużym i prestiżowym projekcie jest niewątpliwym sukcesem dla społeczności strażackiej. Realizacja projektu mogła nastąpić dzięki staraniom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce Wałki, która pozyskała dofinansowanie w kwocie 73 320,00 zł na jego realizację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.